Temyiz Kanun Yolu

Temyiz kanun yolu çeşitlidir. İlk derece mahkeme ile temyiz incelemesi arasında ikinci derece bir denetim mekanizmasıdır. İstinaf kanun yolunun uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi sonrasında karar istinafa tâbi tutulacaktır. Ayrıca istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilecektir. Temyiz Kanun…Devamını görüntüle

İstinaf Kanun Yolu

İstinaf kanun yolu çeşitli açılardan ele alınmaktadır. İlk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir denetim mekanizması ve kanun olarak görülmektedir. İstinaf kanun yolunun uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi kararı beklenmektedir. Sonrasında ise karar önce istinaf denetimine tâbi…Devamını görüntüle

Kişisel verilerin korunması kapsamı

Kişisel Verilerin Transferi Kapsamı

Kişisel verilerin transferi kapsamı merak edilen konulardan biridir. Bu yazının amacı konuya ilişkin sağlıklı bilgi vermektir. GDPR(General Data Protection Regulation), The European Data Protection Board (EDPB) ismiyle kişisel veri koruma kurulu oluşturmuştur. Bu kurulun bir görevi de regülasyonun uygulanması hakkında…Devamını görüntüle

Tıp Etiği Nedir?

Tıp Etiği Nedir? Tıp Etiği tıp içerisindeki felsefe etkinliğinin temel alanlarından biridir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri araştırmaktadır. Ayrıca ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğin merak eder. Burada üzerinde durulacak olan etik…Devamını görüntüle

Robotların Hukuki Sorumlulukları

Robotların Hukuki Sorumlulukları Robotların Hukuki Sorumlulukları son yıllarda olağanüstü bir araştırma konusu haline gelmektedir. Çünkü robotlardan kaynaklanan zararların meydana gelmesi gün geçtikçe artmaktadır. Peki, bir robotun herhangi bir şeye zarar vermesi durumunda hukuki veya cezai sorumluluk kimin üzerinde doğacaktır? Ya…Devamını görüntüle

YALAN(YANILTICI) HABER VE HUKUKİ DURUMU

GİRİŞ Hız, günümüz dünyasını etkileyen en önemli aktör olarak karşımıza çıkar. Endüstri 4.0’ın gün geçtikçe gücünü arttırması hızın, hayatımızın her alanına temas etmesini sağlamaktadır. İnsanlık tarihine ilişkin arkeolojik kazılardan öğrendiğimiz, insanlığın en eski noktasından son 20 yıla kadar hız parametresinde…Devamını görüntüle

VERİ İŞLEYEN VE KENDİLİĞİNDEN KARAR VEREBİLEN SİSTEMLERDE (VİKKVS) SAPMA

GİRİŞ Hayatımızın her alanında yaşamımızı kolaylaştıran makinelerin, yazılımların, sistemlerin istediğimiz kadarıyla hesaplama yapabildiği, yeteri kadar akıllı, soğuk, hiçbir duyguya sahip olmayan, bu nedenle önyargısız oluğu düşüncesi günümüzde çok yaygın. Oysa internette hastalık belirtileri araştırmalarımız sonucu sağlık sigortamızın artması, kendi gidebilen…Devamını görüntüle

ENDÜSTRİ 4.0 VE YENİ MESLEKLER

GİRİŞ Hız, günümüz dünyasını etkileyen en önemli aktör olarak karşımıza çıkar. İnsanlık tarihine ilişkin arkeolojik kazılardan öğrendiğimiz, insanlığın en eski noktasından son 20 yıla kadar hız parametresinde önemli bir değişim olmamıştır. Günümüzden 100.000 yıl öncesinden atın evcilleştirildiği 6.000 yıl öncesine…Devamını görüntüle