İcra İflas Hukuku

Hukuk büromuz tarafından İcra-İflas Hukuku kapsamında müvekkillerimize;

  • Şahsi ve ticari alacakların takip ve tahsili
  • İtirazın iptali davaları,
  • Menfi tespit,
  • İcra Hukuk Mahkemeleri ile genel hukuk mahkemelerinde görülen davalar

gibi farklı konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.