İş Hukuku

Hukuk büromuz tarafından İş Hukuku kapsamında müvekkillerimize;

  • İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • İşçilik alacakları ve hizmet sözleşmelerinin feshi ile ilgili uyuşmazlıkların takibi,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

gibi farklı konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.