Sağlık Hukuku

Hukuk büromuz tarafından  hekimler,  hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hastalar, hastaneler gibi farklı alanlardaki müvekkillerimize,

  • Hasta ve hekim hakları,
  • Özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık,
  • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları,
  • Hekim ve hastanın yükümlülükleri, 
  • Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davaları,

gibi farklı konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.