Şirketler ve Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında, konusunda uzman avukatlarla;

– Şirketlerin kuruluşu, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tescil

– Hisse devri, sermaye artışı ve azaltılmasına ilişkin prosedür

– Kurumsal yönetim alanına hukuki danışmanlık

– Genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklar ve ortaklıktan ihraç gibi her türlü ticari ihtilafa ilişkin davaların takibi

– şirket birleşme ve defvralmalarına ilişkin sürecin takibi

 

gibi farklı konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.